TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı

TCMB, bankaların 2021 yılının birinci çeyreğine ait değerlendirmeleri ile ikinci çeyreğine ait beklentilerini içeren “Banka Kredileri Eğilim Anketi”ni yayımladı.

Buna nazaran, 2021 yılının birinci çeyreğinde, bankaların işletmelere kullandırdıkları kredilerde standartların genel olarak gevşetildiği görüldü.

Kişisel krediler için standartların konut kredilerinde tıpkı kaldığı, taşıt ve öbür ferdi kredi cinslerinde ise gevşetildiği gözlemlenirken, 2021 yılının ikinci çeyreği için bankaların beklentisi, işletme kredi cinslerinde standartların büyük oranda gevşetilmeye devam edeceği tarafında oldu.

Ferdî kredilerde ise beklenti, konut ve taşıt kredi çeşitlerinde standartların temelde tıpkı kalacağı, öteki ferdî kredilerde ise standartların sıkılaşacağı istikametinde gerçekleşti.

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, 2021 yılının birinci çeyreğinde, işletme kredilerinde yabancı para cinsinden açılan krediler hariç tüm kredi tiplerinde talebin arttığı görüldü.

Tüm işletme kredi çeşitlerinde talebin artması bekleniyor

Ferdi kredi cinslerinde konut ve öteki kişisel kredi taleplerinde azalış, taşıt kredi taleplerinde ise artış devam ediyor.

2021 yılının ikinci çeyreğinde, tüm işletme kredi tiplerinde talebin artması öngörülürken, kişisel kredilere ait beklentiler incelendiğinde konut ve başka kişisel kredi tiplerinde talebin artması, taşıt kredilerinde ise talebin azalması bekleniyor.

Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, yılın birinci çeyreğinde yurt içi fonlama şartlarının sıkılaşmaya, yurt dışı fonlama şartlarının ise gevşemeye devam ettiği görülüyor.

2021 yılının ikinci çeyreğine ait beklentiler, yurt içi fonlama şartlarında sıkılaşmanın süreceği, yurt dışı fonlama şartlarının da sıkılaşacağı tarafında gerçekleşti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir