SADAT’ın ‘dönüştürücü’ psikolojik harp uzmanı

Kozmik muharriri M.Sinan Birdal, SADAT’ın bünyesinde çalışan psikiyatrist Nevzat Tarhan’ın, 12 Eylül devrinde cezaevlerinde, Nazi tabip Mengele’nin uygulamalarının benzerilerini tutuklular üzerinde denemesiyle gündeme geldiğini hatırlattı.

SADAT’ın ruhsal harp uzmanı olarak tanınan Tarhan’ın, Avrupa’da insan sıhhati üzerindeki olumsuz tesirleri nedeniyle yasaklanan uygulamaları LGBTİ+lara yönelik kullandığını belirten Birdal, “Nitekim araştırmalarım sırasında dönüştürme terapisinin özel harbe mahsus ruhsal harp teknikleriyle birebir örtüşen özellikleri olduğunu keşfettim” diye yazdı.

LGBTİ+ konusunun salt bir kimlik talebi yahut bir hayat usulü sıkıntısı olmadığını vurgulayan ve “iktidar arbedeleriyle direkt kontaklı bir alan olduğunu idrak etmek için kaybedilecek vakit yok” diyen Birdal’ın yazısı şöyle:

“13 Mayıs’ta Ana Muhalefet Önderi ve CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu SADAT’ın kapasına dayandı ve şu açıklamayı yaptı:

‘Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun amaçları ortasında gayrinizami harp eğitimi var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun, gayrinizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça ‘terör’ ‘tedhiş’ olarak tanımlanıyor, Türkçesi de “terör”.’

Özel askeri şirketler 1990’lı yılların ortalarından itibaren savaşan orduların lojistik ve operasyonel muhtaçlıklarını karşılayan aktörler olarak uzunluk göstermeye başladılar. Bunların en ünlüsü ABD’li Blackwater şirketi, SADAT Kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin sözüne nazaran kendisine Bosna’da vazife yaparken ilham olmuş. Lakin, ABD’nin Irak işgaliyle büyük tartışmalara bahis olan Blackwater’ın aktiflik alanı, gayrinizami harp ve jeopolitik stratejiyle de ilgilenen SADAT’a nazaran hayli dar. SADAT, bu açıdan Afrika’da çeşitli ülkelerde paramiliter hizmetler sunan Rus Wagner isimli şirketten de farklı.

Kılıçdaroğlu’nun lisana getirdiği SADAT’ın gayrinizami harp eğitimi konusu yaklaşık beş yıl kadar evvel propaganda ve gayrinizami harp konusunda araştırma yaparken ister istemez önüme çıkmıştı. Tanrıverdi’nin üye olmadığı halde, üyeleri anayasada tanımlanan Ulusal Güvenlik Konseyine kurul toplantısının isminin değiştirilerek katılması bir siyaset bilimcinin gözünden kaçmaması gereken bir ayrıntıydı. Araştırmalarıma devam ederken tanıdık bir isme denk geldim: Prof. Nevzat Tarhan. Eşcinselleri heteroseksüllere dönüştüren terapiler uyguladığını tez eden bu şahsın ismini LGBTİ+ topluluğu uygun bilir. ABD’li çok sağcılardan ithal edilen bu teknik insan sıhhati üzerindeki tahrip edici tesiri nedeniyle bugün birçok ülkede yasaklanmış durumda. Gerçekten araştırmalarım sırasında dönüştürme terapisinin özel harbe mahsus ruhsal harp teknikleriyle birebir örtüşen özellikleri olduğunu keşfettim. Her ikisi de gayeye koydukları insanları ruhsal olarak dönüştürerek denetim etmeyi amaçladıkları için uygulamada prensipleri benzeşiyor. Bu manada Tarhan’ın da hem ruhsal harp hem de dönüştürme terapisi uzmanı olan emekli bir askeri psikiyatr olmasına şaşmamalı.

Sedat Peker’in itiraflarında SADAT’ın ruhsal harp uzmanı olarak bahsettiği Nevzat Tarhan, hakkındaki argümanları reddediyor. Lakin Tarhan’ın ismine SADAT sitesinde rastladığım günü çok âlâ hatırlıyorum. Araştırmamın tarafının ve hatta başlığının değişmesine yol açtığı için unutulmaz bir ilham kaynağım kendisi. Pekala hakkındaki başka argümanlara dair itirazlarını nasıl değerlendirmeliyiz sanki? Gerçekten 12 Eylül işkencelerinde yer almış ve tutsaklar üzerinde ilaç denemeleri yapmış Ayhan Songar ve Turan İtil’le (Muazzez İlmiye Çığ’ın kardeşi!) bir arada çalıştığı argüman edilmişti. Ertuğrul Ünlütürk 2009 yılında Evrensel’de Songar ve İtil’in etkinliklerini şöyle anlatıyordu:

‘1984 yılında, ülkedeki bütün cezaevleri devrimci tutsaklarla tıka basa dolu durumdayken içeriden birtakım haberler almaya başladık. Metris cezaevinden kimi devrimciler, iradeleri dışında tıbbi muayeneye(!) götürülüyordu. Götürüldükleri yer, HZİ Nöropsikiyatri Vakfının Gayrettepe’deki merkeziydi. Burada, devrimci tutsaklar üzerinde ABD’de piyasaya çıkacak olan kimi ilaçların denemesi yapıldı, devrimciler kobay olarak kullanıldı. Nazi Almanya’sında Dr. Mengele’nin tutuklulara yaptığı tıbbi denek uygulamasının birebiri burada yapıldı. Bu vakıf, ülkedeki her vakıf üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimi altında olması gerekirken, devletin cezaevlerinden devrimcileri alıp ilaç monopollerinin hedefleri doğrultusunda kullandı.’

Nevzat Tarhan bu tezlerin hepsini reddetse de 2007 yılında Songar ve İtil’le 12 Eylül sırasında yürüttükleri ‘araştırmanın'(!) sonuçlarını paylaşmıştı. Buna nazaran ‘sağcılar gerizekalı, solcularsa antisosyal ve psikopat’ çıkmış. Bu projeye dair şimdi hiçbir tarihî araştırma yapılabilmiş değil, gerçekten Tarhan’ın vurguladığı üzere ‘Gizli bir devlet projesi olarak yürütülen bu çalışma resmi olarak lakin devlet tarafından yayımlanabilir.’

Eşcinselliğin, siyasi muhalefetin ve nihayetinde her türlü toplumsal farklılığın (Sınıfsal farklılık hariç, orada farklılık doğal kabul ediliyor!) ruhsal bir hastalık olarak kabul edildiği ve tıbbi müdahale gerektirdiği niyeti türlü özel harp tekniklerinin ortak temelini oluşturuyor. Toplumu bir insan vücuduna benzeten bu yaklaşım her insanı toplumda gördüğü belli bir fonksiyonla tanımlıyor (Cem Karaca’nın deyişiyle ‘İşçisin sen, emekçi kal’). Böylelikle mevcut toplumsal iş kısmı doğallaştırılarak buna itiraz eden herkes vücut sıhhatine (yani hakim toplumsal düzene) bir tehdit olarak algılanıyor ve böylelikle hem ‘cerrahi’ hem de ‘psişik’ müdahalelere taban hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde LGBTİ+lara yönelik artan baskılar ve taarruzlar içine girdiğimiz periyoda ait değerli işaretler veriyor. Ülkemizde demokrasi talep eden tüm kısımların LGBTİ+ konusunu salt bir kimlik talebi yahut bir hayat stili problemi olarak görmekten vazgeçmesi ve iktidar arbedeleriyle direkt temaslı bir alan olduğunu idrak etmesi için kaybedilecek vakit yok. Bir sonraki yazımda Eskişehir’de eşcinsellerin taşlanarak yahut yakılarak öldürülmesini telkin eden broşürlerden bahsedeceğim. 12 Eylül tutsakları ve LGBTİ+ların ‘ruh hastaları’ olarak tanımlanıp, emsal psikiyatrik süreçlere tabi tutulması şu çıplak gerçeği kavramamızı mümkün kılıyor: ‘Anlatılan senin hikayendir!’

17 Mayıs Memleketler arası Homofobi, Bifobi, Transfobi ve İnterfobi Aksisi Günü kutlu olsun!”

(KAYNAK)