Reel Kesim Güven Endeksi nisanda yükseldi

Gerçek Kesim İnanç Endeksi (RKGE), nisanda bir evvelki aya nazaran 0,2 puan artarak 111’e yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş ölçüsü, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut toplam sipariş ölçüsü ve mevcut mamul mal stokuna ait değerlendirmeler endeksi artış tarafında, gelecek üç aydaki ihracat sipariş ölçüsü, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve genel gidişata ait değerlendirmeler endeksi azalış tarafında etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan seyrin bir evvelki aya kıyasla güçlenirken, iç piyasa sipariş ölçüsü ve ihracat sipariş ölçüsünde azalış bildirenler lehine olan seyir ise artış bildirenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu tarafındaki değerlendirmeler zayıflayarak devam ederken, mevcut mamul mal stokları düzeyinin mevsim normallerinin altında olduğu tarafındaki değerlendirmeler ise bir evvelki aya nazaran güçlendi.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 19,2’YE YÜKSELDİ
Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş ölçüsü ve ihracat sipariş ölçüsünde bir evvelki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ait artış taraflı beklentiler ise güçlendi.

Ortalama ünite maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ait artış taraflı beklentilerin de güçlendiği gözlenirken, gelecek on iki aylık periyot sonu prestijiyle yıllık ÜFE beklentisi bir evvelki aya nazaran 1,7 puan artarak yüzde 19,2 düzeyinde gerçekleşti.

Nisan 2021’de ankete katılan işyerlerinin yüzde 43,8’i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 16,9’u talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en değerli faktör olduğunu aktardı. Talep yetersizliğini sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, öteki faktörler ve işgücü yetersizliği izledi.

İçinde bulunduğu sanayi kısmındaki genel gidişat konusunda, bir evvelki aya kıyasla daha optimist olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,4’e gerilerken, daha karamsar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,3’e, tıpkı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 72,3’e yükseldi.

.