Reçetesiz antibiyotik satan eczacıya para cezası kesilecek

İlçe kaymakamlığı ve ilçe sıhhat müdürlüğü takımları bir eczane hakkında reçetesiz antibiyotik sattığı münasebetle üç başka tutanak tutarak, üç defa 521’er TL ceza kesti.

Eczacının idari para cezasına yaptığı itiraz Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Adalet Bakanlığı, kanun faydasına bozma talebinde bulununca devreye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı girdi.

Kabahatli eczacı hakkında 3 kere reçetesiz antibiyotik sattığından bahisle her ilaç için bir kez olmak üzere üç defa 52 TL ceza kesildiğine dikkat çeken Başsavcılık, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15/2. hususundaki ‘Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak başka ayrı idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır’ sözüne atıfta bulundu.

Bozma talebinde şöyle denildi:

“Reçetesiz antibiyotik satma aksiyonu sebebiyle üç farklı tutanak düzenlenip üç farklı idari yaptırım kararı verilmiş olması karşısında, tüm satışların tek fiil kabul edilmesi gerekirdi. Her bir ilaç için başka ayrı idari yaptırım kararı verilemeyeceği hususu gözetilmeden, müracaatın bu istikametten kabulü yerine yazılı formda karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. hususu uyarınca anılan kararın kanun faydasına bozulması isteminde bulunulmaktadır.”

Ret kararı yerinde bulundu

Başsavcılık, bakanlığın cezanın iptaline ait talebinin görüşülmesi için belgeyi 19. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Daire üyeleri, Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği ret kararını yerinde buldu. Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin oy birliği ile aldığı kararda şu tabirlere yer verildi:

“1262 sayılı Kanun’un 1/2. unsurunda yer alan ‘Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar lakin reçete mukabilinde ve öbürleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır’ düzenlemesi ile kabahat oluşturan fiil tanımlanmıştır. 5326 sayılı Kanunun 15/2. unsurunda yer alan kabahatlerdeki içtima uygulamasına yönelik ‘Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak farklı ayrı idari para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır’ düzenlemesi ile lakin kesintisiz fiille işlenebilen kabahatler tarafından idari yaptırım uygulanana kadar tek fiil sayılacağı kabul edilmiştir. Kabahatliye yüklenen reçete ile satılması zarurî olan ilaçları reçetesiz olarak satmanın ise farklı vakitlerde ve farklı süreçlerle gerçekleştirilmesi nedeniyle kesintisiz bir fiil olduğundan kelam edilemeyeceği cihetle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yerinde görülmeyen kanun faydasına bozma isteğinin reddine oy birliğiyle karar verildi.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir