Piyasayı kilitleyen çek kararına Bakanlık’tan düzenleme

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Düzenlemenin maksadı ve münasebeti de dikkate alınarak, ibraz mühletinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri ortasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler ortasında bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1/6/2021 tarihinden evvel karşılıksızdır süreci yapılmaması gerekmektedir.” denildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu formda:

“Bilindiği üzere 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Adap Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15 inci hususu ile 7226 sayılı Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Süreksiz 3 üncü Unsurun birinci fıkrasının (a) bendi ile ibraz müddetinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri ortasına isabet eden çeklerin, bu tarihler ortasında ibraz edilemeyeceği; 1/6/ 2021 tarihinden sonra, kalan ibraz mühleti içinde ibraz edilebileceği düzenlenmiştir.

Anılan kararın münasebetinde; tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından muhtemel olumsuz tesirlerini azaltabilmek ve tam kapanma periyodu içinde ödemelerini planlayabilmelerine imkan verebilmek gayesiyle, tacir ve esnafın 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri ortasına isabet eden kambiyo senedinden ve özellikle çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu yönetimlerine olan borçlarına ait olarak 2021 yılı Mayıs ayı sonuna kadar yasal takip başlatılmamasının amaçlandığı tabir edilmiştir.

Anılan düzenleme ile hem Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlama önlemleri kapsamında çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklının hakkı korunmuş hem de borçlunun ödeme günü bu tarihler ortasına denk gelen borçlarını 1/6/2021 tarihinden sonra ödeyebilmelerine imkan tanınmıştır.

Bu prestijle, düzenlemenin hedefi ve münasebeti de dikkate alınarak, ibraz müddetinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri ortasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler ortasında bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1/6/2021 tarihinden evvel karşılıksızdır süreci yapılmaması gerekmektedir. Bu konuda oluşan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere ilgili kurumlara bildirim yapılmıştır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir