İYİ Parti’den kıyı yönetmeliği için Danıştay’da başvuru

ANKARA- UYGUN Parti Muğla Milletvekili ve Lokal İdareler Lideri Prof. Metin Ergun, Kıyı Kanunu’nun uygulanmasına dair yönetmelik değişikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay’a müracaatta bulundu.

Ergun, dava dilekçesinde kıyı alanlarının Anayasa ve kanunlar mucibince kamu faydası gözetilerek herkesin eşit ve özgür yararlanmasına açık olduğunu söz ederek, kelam konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptalini talep etti.

YAPILAŞMANIN ÖNÜ AÇILMIŞTI

Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca “Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 16 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bakanlık kelam konusu yönetmelik değişikliğiyle mevcut düzenlemeye ek birtakım istisnalar getirmiş, kıyı alanlarının özel mülkiyete geçirilmesinin ve bu alanlarda yapılaşmanın önü açmıştı.

Kıyı alanlarının korunması ve gelecek jenerasyonlara aktarılmasının herkesin sorumluluğunda olduğunu belirten Ergun, YETERLİ Parti olarak Türkiye’nin doğal zenginliklerinin ranta ve talana kurban edilmemesi için hem tüzel hem de siyasi olarak gayretlerine devam edeceklerini vurguladı. (DUVAR)