HAK-İŞ’ten çalışanlara vergi kolaylığı talebi

HAK-İŞ Genel Lideri Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesinin bir otelde düzenlenen 9’uncu Olağan Genel Heyeti’nde, taban fiyatlı ilgili dün Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanı Vedat Alım ile görüşe yaptıklarını aktardı.

Bu görüşmede minimum fiyatı ve bulunan irtibatlı gelişmeleri paylaştıklarını belirten Arslan, şunları söyledi:

“Buradan da sayın bakana söz ettiklerimi tekrar etmek istiyorum. Evet, ülkemizin yaşadığı yüksek enflasyon, hayat pahalılığı hepimizi sahiden zorlayan, ömrümüzü altüst eden bu süratli fiyat artışları, güçte dışa bağımlı olmamızın getirdiği güçteki yüksek fiyatlar, elektrik, gaz ve gibisi bütün bunlar hepsi belirli fiyatlarla hayatlarını idame ettiren beşerler için önemli bir zorluk getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu zorluğun farkında. Bizim de 3 aydır ısrarla devam ettiğimiz, Taban Fiyat Tespit Komitesi bir an önce toplansın talebimiz karşılık gördü ve Cumhurbaşkanımız tarafından bu bahiste bir adım atıldı. Dün birinci toplantılar yapıldı. Taban Fiyat Tespit Komitesinin enflasyonun altında bir fiyatı belirlememesini bekliyoruz. Ocak ayından bu tarafa gerçekleşen enflasyon ortada. Bu doğrultuda inşallah enflasyonun üzerinde bir güzelleştirmeyi bekliyoruz.”

Bu fiyat artışının tek başına kâfi olmayacağına işaret eden Arslan, Türkiye’nin gerçeklerinin çerçevesini çizmek istediğini vurguladı.

“Bunlar için bir taban fiyat tekrar belirlenecek. Memurlar var, memur emeklileri var, bunlar da enflasyon oranında temmuz ayında artırım alacak. Kamu Çerçeve Protokolü ile imzaladığımız kamu toplu kontratları var. Bunlar da temmuz ayında mukavele enflasyon farklarını alacaklar. Pekala bizim belediyeler, üniversiteler, özel bölümdeki toplu kontratlar ne olacak. Burada önemli bir sorun ile karşı karşıyayız. O yüzden bu yapılacak artışların bütün çalışanlara yönelik bir düzgünleştirmeye dönüştürülmesi gerekiyor.”

Özel bölümdeki toplu mukavelelerin, şayet mukavele tarihleri temmuz ayına gelmiyorsa yılbaşına kadar birebir fiyatla çalışmaya devam edeceklerine, böylelikle bütün toplu mukavelelerin taban fiyat düzeyine düşeceğine dikkati çeken Arslan, bunun toplu mukavele tertibinin yok olması manasına geldiğini, özel bölümde sendikal hareketi tasfiye edeceğini kaydetti.

“Vergi dilimleriyle ilgili bir ıslahat yapalım”

Hükümetin maksadının sendikaları güçlendirmekken, yapılan uygulamalarla sendikal hareketi zayıflatmamaları gerektiğini lisana getiren Arslan, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“O yüzden benim teklifim, sayın bakana da söyledim, taban fiyatı artıracağız. Artırdığımız oranda, örneğin bütün çalışanları etkileyen bir adım atalım. Vergi dilimleriyle ilgili bir ıslahat yapalım. Bir yıl müddetle vergi oranlarımız yüzde 10’da kalsın. Bu bir teklif. Yüzde 10’da kalırsa bütün çalışanlar bundan yararlanıyor. Toplu mukavelesi olsun, olmasın. Türkiye’de 15 milyon sigortalı emekçi var. Bunların yalnızca 2 milyon 200 bini sendikalı. 6,5 milyonu da minimum fiyatlı çalışıyor. Geri kalan 7 milyon, onlar bu haktan yararlanamayacak. O vakit ne yapacağız. Bütün ücretlilerin yararlanacağı bir modeli kurmamız gerekiyor. Benim sayın bakandan talebim, hükümetimizden talebimiz, taban fiyatı artıralım, artırdığımız oranda da bütün çalışanlar için bir vergi kolaylığı sağlayalım istiyoruz. Bütün çalışanlar, bu hayat pahalılığından etkilenenlerin bir nebze olsun nefes almasını sağlamış oluruz.”

Bunun gereğinin de yapılmasını istediklerini aktaran Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ‘çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ kelamının çok değerli olduğunu biliyorum. Yalnızca kamu çalışanları, memur, emekçi ve memur emeklileri olarak değil, bütün Türkiye’deki sendikalı, sendikasız özel kesim, kamuda bütün çalışanlara yönelik bir yeni adım atılmasını bekliyoruz. Umarım bununla ilgili de bir vergi düzenlemesiyle bütün çalışanlara yönelik bu uğraşları değerli bir kademeye getirmiş oluruz. Bu taleplerimizin değerlendirileceğine inanıyorum.” tabirlerini kullandı.